Lærevansker

Lærevansker er et utbredt problem for mange barn og unge. Dette gjelder spesielt de som sliter med autisme. Vår sønn er blant de som opplever at det ikke er like lett å henge med på skolen.

Å være far til en gutt med autisme byr på mange overraskelser til enhver tid. Dette har jeg merket spesielt godt etter at sønnen min begynte på skolen.

Den harde beskjeden

Som foreldre til en autist har vi lenge vært klar over at tilstanden kan føre til utfordringer på skolebenken. Likevel hadde vi håpet i det lengste at dette ikke skulle skje med vår gutt. Det finnes tross alt mange autister som ikke opplever denne typen problemer. Kort tid etter skolestart fikk vi beskjed fra skolen om at de hadde oppdaget at vår sånn har denne typen utfordringer. Dette var valgt fra en gladmelding i en ellers vanskelig tid.

God tilrettelegging

Som foreldre visste vi ikke helt hvordan vi skulle forholde oss til denne beskjeden. Derfor tok vi kontakt med skolen for å få til et møte. Lærerne beroliget oss heldigvis med en gang. De fortalte om tidligere erfaringer med tilsvarende problemer. De sa at vi ikke måtte være for urolige på tross av at vår sønn sliter med læringen. Det finnes heldigvis metoder som kan brukes for å lette til rette for vår gutt. Disse har lærerne brukt for å gi han et best mulig utgangspunkt for videre læring. Resultatet er at sønnen vår stadig gjør det bedre.

Fantastisk system

Vi er heldige som lever i et land der alle elevene får en sjanse til å lykkes på skolen. Vi har kjent på en følelse av takknemlighet når vi har blitt møtt av så forståelsesfulle mennesker. Lærerne vil virkelig hjelpe alle elevene til å finne mestringsfølelsen. Dette viser at systemet fungerer, og at alle blir ivaretatt.

En annen hverdag

Det er likevel liten tvil om at man vil oppleve nye utfordringer når barnet begynner på skolen. Dette er et stort steg for en autist. Man blir utfordret på det sosiale, og møter mange andre barn som ikke har de samme problemene. Derfor har det ævrt viktig for oss å gi vår sønn enda mer støtte enn tidligere. Dette tror vi er helt avgjørende for at han skal takle overgangen til livet på skolen.

Et barn med lærevansker kan lykkes i den norske skolen. Derfor er det viktig å ikke få panikk om det viser seg at ditt barn har denne typen utfordringer. Man bør beholde roen, og stole på de lærerne som har ansvaret for å følge opp eleven. Disse menneskene har den kompetansen som skal til for å få det beste ut av barna. Om man bekymrer seg så kan dette skape unødvendig usikkerhet. Derfor gjelder det å tenke positivt, og ha tro på at ting skal ordne seg. Så langt har vi svært gode erfaringer med den hjelpen vår sønn har fått fra skolen.