Mobbing – Et stort samfunnsproblem

Mobbing er et onde som finnes overalt i samfunnet. Mange foreldre opplever at barna har en vanskelig hverdag med mye mobbing. Dette er et problem som alle må bidra til å bekjempe!

Det er liten tvil om at en gutt med autisme er ekstra utsatt for mobbing. Heldigvis har vi ikke opplevd dette etter at vår sønn begynte på skolen.

Viktig å være forberedt

Likevel er vi forberedt på at dette kan skje i fremtiden. Vi har tenkt mye på hva vi ville gjort om en slik situasjon oppstod. Jeg tror at det viktigste er å ha et godt samarbeid med skolen, og gi barnet ekstra støtte. Mobbing kan bekjempes om alle parter bidrar. Vi er klare til å gjøre det vi kan om vårt barn blir offer for mobbing. Samtidig håper vi selvsagt at han slipper å oppleve dette.

Voksne har et ansvar

Det mest sjokkerende med mobbing er at også voksne mennesker mobber andre. Det er mulig å forstå at barn kan bli mobbere. De har ikke de samme forutsetningene for å forstå at de det gjør er galt. Voksne mennesker burde imidlertid vite bedre. Likevel hører man stadig om mobbing på arbeidsplasser, og i andre sammenhenger. Dette bidrar til å lære barn at mobbing er greit. Derfor må vi voksne starte med oss selv. Alle har et ansvar for å stå opp mot mobbing, og si ifra til de som oppfører seg på en uakseptabel måte.

Viktigheten av forebygging

Det viktigste virkemiddelet i kampen mot mobbing er forebygging. Det viktigste er å sørge for at våre barn ikke blir offer for denne typen behandling. Derfor bør skolene starte med forebygging fra første skoledag. Det nytter ikke å vente på at problemene skal oppstå. Man må heller forutse situasjonen, og ha en plan for å unngå mobbing. Det virker dessverre som om det ikke er alle skoler som er like flinke til å forhindre mobbing. Derfor bør myndighetene ta et større ansvar for å utarbeide retningslinjer. Foreldrene bør involveres i større grad, og man må jobbe sammen for å stoppe mobbingen en gang for alle. Det er viktig å erkjenne at vi er langt fra og nå målet om en mobbefri skolehverdag. Dette er en jobb som må gjøres hver eneste dag!

Viktigheten av medmennesker

Vi kan alle gjøre noe for å forbedre hverdagen for de som blir utsatt for mobbing. De flest kjenner nok noen som sliter med dette. Da er det viktig at man er et medmenneske. Et mobbeoffer trenger hjelpe og støtte fra personer som vedkommende stoler på. Vi kan alle bidra med oppmuntrende ord, og lytte til personen. Dette vil være et bidrag til å gjøre byrden litt mindre. Det er lett å tenke at man ikke vet hvordan man skal hjelpe. Derfor er viktig å minne seg selv på at man har noe å tilby. Det å være et medmenneske er alltid bedre enn å ikke prøve i det hele tatt.

Jeg tenker stadig på alle de som sliter med mobbing. Spesielt er det trist å tenke på at så mange autister blir mobbet. Likevel er det mye vi kan gjøre for å bekjempe mobbing i Norge. Dette gir håp for fremtiden.