Om autisme

Autisme er en tilstand som kan være utfordrende å leve med. Denne utviklingsforstyrrelsen fører blant annet til kommunikasjonsmessige utfordringer og sosiale problemer.

Det typiske kjennetegnet ved autisme er særegen og repeterende atferd. En tidlig diagnose er viktig for å komme i gang med de riktige støttetiltakene.

Symptomer: De viktigste tegnene på autisme
Det er store variasjoner fra person til person. Dette kommer av at noen autister fungerer bedre i ulike situasjoner enn andre. Noen er utviklingshemmet mens andre har imponerende teoretiske evner. Det viktigste symptomene er problemer med å forstå medmennesker, og utfordringer med vanlig sosial kontakt. Det er normalt at symptomene blir oppdaget før barnet fyller tre år. Da vil man som regel se klare tendenser til en type oppførsel som er resultatet av autisme.

De første tegnene

Foreldre som mistenker autisme hos egne barn kan se etter tegn på dette. De første tegnene er ofte:

  • Smiler ikke tilbake og ser deg ikke i øynene.
  • Gjør ikke forsøk på å få kontakt med andre.
  • Barnet reagerer ikke når man tar kontakt.
  • Viser ikke tegn på glede ved fysisk nærhet.
  • Ønsker ikke å ha sosial omgang med andre på egen alder.
  • Er glad i rutiner, og misliker endringer.

Det er viktig at man tar kontakt med lege om man kjenner igjen tegnene. En tidlig diagnose er viktig for barnets fremtidige utviklingsmuligheter.

Statistikk

Man anslår at rundt 1 prosent av befolkningen er autister. Det er med andre ord ganske mange mennesker i landet som har denne diagnosen. Statistikken viser også at det er flere gutter enn jenter som sliter med denne tilstanden. Det er vanskelig å si noe om hva som er grunnen til dette.

Andre problemer

Autisme er en tilstand som kan føre med seg andre utfordringer i tillegg til de som er typiske for diagnosen. Disse problemene kan være både av fysisk og psykisk karakter. Man kan blant annet få vanskeligheter med å sove, smerter i mageregionen og tarmproblemer. Andre eksempler er utviklingshemming og ADHD. Psykisk sykdom er utbredt blant personer som lider av autisme. Depresjoner og angst er spesielt vanlig for denne gruppen.

Diagnose: Hvordan stilles den?

Det er viktig å forstå at autisme er noe man må slite med gjennom hele livet. Derfor er det viktig å få hjelp så raskt som mulig. Det første man må gjøre er å sørge for at barnet blir vurdert, og at en eventuell diagnose blir stilt på et tidlig tidspunkt.

En diagnose vil basere seg på observasjon av symptomer og utviklingshistorien til vedkommende. Legen benytter standardmanualer for å vurdere om adferden til barnet kommer av autisme.

Hva er årsaken?

Forskningen peker i dag i retning av at autisme er en arvelig tilstand. Det er likevel ikke slik at genetikk i seg selv kan gi en forklaring på problemene til alle autister. Ulike sykdommer i hjernen kan også føre til at en person får autisme. Det finnes med andre ord flere årsaker til at noen får denne sykdommen.

God behandling

Det finnes ingen medisiner som behandler autisme. Derfor består behandlingen av hjelpetiltak for den enkelte. Kjernen i slik behandling er tilrettelegging og opplæring for den som er rammet. På denne måten prøver man å gjøre vedkommende i stand til og takle forskjellige utfordringer. Når denne behandlingen starter tidlig så er det større sjanse for at den vil være effektiv.

Autisme er en komplisert diagnose som rammer mange nordmenn hvert eneste år. Det er en medfødt lidelse som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Derfor er det viktig at personer med autisme får god støtte og oppfølging i hverdagen.