Tid med familien

I dagens samfunn ser vi altfor lite til familie og slekt. I vår familie har vi nå tatt tak i dette, og forsøker å gjøre flere ting sammen.

Vi har funnet ut at vi må prioritere våre nærmeste i større grad. Det er så enkelt som at man bare må bestemme seg for å gjøre det.

Viktig for livskvaliteten

Det er lett å nedprioritere slektninger når man har lite tid. Da gjør man seg selv en stor bjørnetjeneste. Det er viktig å huske på at familien faktisk er viktig for livskvaliteten. Det å ha noen som alltid er der har mye å si når man går gjennom tunge stunder. Derfor nytter det ikke å huske på disse menneskene bare når ting blir vanskelig. Man må vedlikeholde relasjonene også i gode tider. Dette tror jeg er nøkkelen til å føre familien nærmere hverandre.

Faste arrangementer

I vår familie har vi valgt å løse dette med faste avtaler. En gang i måneden så møtes vi for å spise middag sammen. Dette skal bli en tradisjon som gjør planleggingen enkel. Hver gang er det en ny person som har ansvaret for maten. Ved å gjøre dette på rundgang så blir det ikke for mye arbeid for den enkelte. Vi har allerede opplevd at denne typen avtaler gjør underverker for sosialiseringen.

Samhold

Samholdet har bare blitt sterkere etter at vi begynte å møtes oftere. Nå har vi mye mer kontakt i hverdagen. Det er utrolig godt å vite at man har en sterk familie i ryggen. Dette gjør at det er litt lettere å takle vår egen livssituasjon. Vi har åpnet oss om det meste rundt livet med vår sønn. Familien har vært en stor støtte, og har virkelig stilt opp mer enn tidligere.

Ta initiativ!

Det er sikkert mange som er usikre på hvordan man kan gå frem for å føre familien tettere sammen. Mitt råd er at man selv bør ta initiativ til flere aktiviteter. På denne måten viser man virkelig at man har lyst til å bruke mer tid på slektningene. De fleste vil nok bli glade for å få denne typen positiv oppmerksomhet. Når man tar initiativ så sørger man for at det skjer noe.

Ikke vent

Det er lett å vente på at noe skal skje. Ofte vil man da angre på det ved en senere anledning. Det er ikke alle familiemedlemmer som vil være der hele livet. Da gjelder det å bruke den tiden man har før det er for sent. Det er mye bedre å møtes for ofte enn for sjelden. Jeg vil oppfordre alle til å sette av mer tid til familien. Man får så utrolig mye igjen for det i form av bedre livskvalitet og samhold. Dette opplever man først når man prioriterer de nærmeste i større grad.

Alle nordmenn bør reflektere rundt familieforhold, og hva man kan gjøre for å få mer tid sammen. Kanskje vil man bli overrasket over hvor mye bedre ting faktisk kan bli.